Saga Corporate Finance bistår eierne av Gaupen-Henger AS i salget til det franske konsernet Trigano SA

Gaupen-Henger ble etablert i 1973 og er markedsleder i det norske marked for tilhengere under 3.000kg (nyttelast). Selskapet produserer varehengere, hestehengere, båthengere, skaphengere og proff-hengere som selges gjennom nærmere 200 forhandlere over hele Norge.

Gaupen-Henger har produksjonsfasiliteter i Brumunddal med 30 ansatte som produserer omkring 7.500 hengere per år og genererer en årlig omsetning på i underkant av NOK 100 mill.

Trigano er basert i Frankrike og listet på NYSE-Euronext. Trigano er Europas ledende produsent og utvikler av bobiler, campingvogner og har en sterk posisjon innen tilhenger-segmentet. Selskapet har EUR 749 mill i omsetning og totalt 3.600 ansatte fordelt på 8 land.

For mer informasjon kontakt:

Per Erik Sandersen
Senior Associate
M: (47) 9320 8098
E: pes@sagacorporate.no