Haga & Berg Entreprenør AS selges til Strøm Gundersen AS – et selskap i KB Gruppen. Saga Corporate Finance bistår eierne av Haga & Berg i transaksjonen.

Haga & Berg Entreprenør er en ledende aktør innen ombygging, rehabilitering, service og vedlikehold av bygg i Oslo-området, med en omsetining på 200 MNOK. KB Gruppen er  et av Norges største konsern innen bygg og anlegg og  er nest største  eier med 24,83% andel i AF Gruppen.

Etter transaksjonen sitter Strøm Gundersen AS med  en 60% eierandel i selskapet. Gründerne med Bård Haga og Øyvind Berg i spissen beholder en eierpost på 40% og fortsetter videreutviklingen av selskapet sammen med Strøm Gundersen AS og KB Gruppen.

For mer informasjon kontakt:

Per Erik Sandersen
Senior Associate
M: (47) 9320 8098
E: pes@sagacorporate.no