Lindorff kjøper Cross Factor S.p.A. Saga Corporate Finance bistår Lindorff Gruppen i transaksjonen.

Lindorff er Europas ledende aktør innen inkasso og relaterte tjenester. Med oppkjøpet av Cross Factor vil Lindorff sikre seg en solid plattform for videre ekspansjon i Italia. Cross Factor vil etter transaksjonen integreres i Lindorff Gruppen og bidra til å befeste Lindorffs posisjon i det italienske markedet.

For spørsmål om transaksjonen kontakt:

Anders Aasheim
Senior Advisor
M: (47) 9177 0109
E: aa@sagacorporate.no