Robert Bäckström

Robert Bäckström

Partner / VD

Tel: +46 8 41 200 401
Mob: +46 708 129 307
robert.backstrom@valentum.se

Robert har tio års erfarenhet av strategi- och corporate finance-arbete. Senast arbetade Robert som partner hos en svensk M&A-rådgivare där han har genomfört ett stort antal transaktioner. Tidigare arbetade Robert som mangementkonsult på Cap Gemini Ernst & Young och dessförinnan på Swedish Match inom Group Finance. Han är även flitigt anlitad gästföreläsare på Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms Universitet.

Robert är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan samt civilekonom från Stockholms Universitet.

Tilbake