Tomas Almgren

Tomas Almgren

Director

Tel:  +46 8 41 200 406
Mob: +46 704 500 369
tomas.almgren@valentum.se

Tomas har lång erfarenhet inom Corporate Finance och var med och grundade Valentum. Senast arbetade han på en annan Stockholmsbaserad M&A rådgivare där han genomfört ett antal transaktioner åt både privatägda bolag och börsnoterade koncerner. Tomas har även tidigare erfarenheter från Swedbank Markets där han arbetat med equity finance och securities lending. Tomas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Tilbake