Saga kommenterer

Da vi gikk i markedet med Instone på høsten i 2008 var det mange som lurte på om vi ikke hadde fått med oss at hele verden var inne i den verste finanskrisen siden 1920-tallet. Både eierne og vi var trygge på at det uansett ville være tilstrekkelig interesse i markedet for selskapet, og at vi skulle klare å gjennomføre en vellykket transaksjon til tross for det ekstremt dårlige klimaet. Som forventet fortsatte Instone å levere over budsjett mnd for mnd gjennom prosessen, hvilket imponerte kjøperne som var de største regionale og globale aktørene i markedet. Gjennom en god prosess og sterkt momentum i selskapet endte vi med et sluttresultat som langt overgikk forventningene til eierne ved oppstart.

Ivan Alver, Partner
Saga Corporate Finance

Instone International selges til ATP International Group. Saga Corporate Finance bistod eierne av Instone International i transaksjonen. 

Instone International, global markedsleder innen spesialiserte reisetjenester for mannskap i maritim industri og i offshore industrien, selges til ATP International Group.

Selskapet ble etablert i 1919, og på 1970-tallet startet Instone International med spesialiserte reisetjenester for mannskap innen shipping og offshore. Allerede på 1920-tallet opprettet Instone flere internasjonale flyruter og ble gjennom flere fusjoner en del av selskapet Imperial Airways, som igjen var forløperen til det vi i dag kjenner som British Airways. På 1940-tallet endret Instone sin virksomhet til å være en megler av fly-befraktning med flere kunder i maritim sektor. På 1970-tallet ekspanderte selskapet sin virksomhet til Houston og Singapore. Ettersom offshore industrien tok til å vokse utover 1970-tallet utvidet Instone tjenestespekteret sitt til å inkludere spesialløsninger for denne bransjen i tillegg til maritim sektor.

I 2003 kjøpte ledelsen i Instone selskapet fra dets daværende eiere forsikringsselskapet Miller, og gikk raskt i gang med å strømlinjeforme virksomheten og øke effektiviteten i hele organisasjonen. Blant annet ble betydelige investeringer gjort i utviklingen av egen programvare og IT systemer som har vært kritiske for den suksessen selskapet har hatt i ettertid.

I dag leverer Instone International  tjenester av høy kvalitet og presisjon til selskaper og organisasjoner innen shipping og offshore globalt, gjennom 25 lokasjoner i 15 land verden over.

Klikk her for pressemelding

 

Les mer...

Fakta

  • Oppdragsgiver: Instone International
  • Oppdrag: Salgsmandat
  • Bransje: Spesialiserte reisetjenester for maritimt personell

Finansiell historikk

Omsetning (NOK mill.)
  • 122
  • 150
  • 170
  • 207

Instone International er verdensledende innen reiseløsninger for ansatte i maritim sektor og offshoreindustrien