Saga kommenterer

BØR Holding har kontroll på distribusjonsrettighetene til Demag kraner i Norge. Kjøpet gjør BØR til 3. største aksjonær i KIS, og åpner for en større innflytelse og et tettere samarbeid med selskapet som utfører service og vedlikehold på deres produkter.

Per Erik Sandersen, Senior Associate
Saga Corporate Finance

Saga Corporate Finance bistår BØR Holding AS når de kjøper en strategisk aksjepost i KIS Partners AS

BØR er et investeringsselskap eiet av familien Hopen. BØR eier fra før transaksjonen blant annet 100% av aksjene i DEMAnor AS og Norsk Kranpartner AS.

Norsk Kranpartner er et ingeniør selskap med spisskompetanse innen materialhåndtering. DEMAnor er eksklusiv distributør av den verdensledende kranprodusenten Demag sine kraner og komponenter i det norske markedet.

DEMAnor og Norsk Kranpartner har over mange år vært nære samarbeidspartnere til KIS (Kran og Industriservice), som er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr.

Som et ledd i å forsterke selskapenes allerede nære samarbeid har BØR kjøpt 12,5% av aksjene i KIS Partners AS – eierselskapet til driftsselskapene i KIS Gruppen.

 

 

 

 

Les mer...

Fakta

  • Oppdragsgiver: BØR Holding AS
  • Oppdrag: Kjøpsmandat
  • Bransje: Industri
  • Antall ansatte: 234

Finansiell historikk

Omsetning (NOK mill.)
  • 242
  • 285
  • 349
  • 350

KIS gruppen er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr