Saga kommenterer

Fra å være eksklusiv baseoperatør på Mongstadbase siden 1999 gikk selskapet en tøff tid i møte da Statoil i januar 2015 tildelte Norsea Gruppen operatør-kontrakten på basen, med det 50% eide selskapet Coast Center Base AS (CCB) som utførende. Det ble således naturlig for vårt oppdrag å gå i dialog med CCB for å iverata selskapets lange erfaring og kompetanse på basen, til det beste både for selskapets fremtid og for de ansatte.

Anders Nordby, Associate
Saga Corporate Finance

Saga Corporate Finance bistår eierne av Mongstadbase AS i salget til Coast Center Base AS

Mongstadbase ble etablert i 1984 som forsyningsbase til Hydros (nå Statoil) sine aktiviteter på kontinentalsokkelen. Basen er strategisk lokalisert langs kysten utenfor Bergen, forsyner ca 20 installasjoner i Nordsjøen og håndterer i overkant av 2800 skipsankomster årlig.

Mongstadbase AS (MB) tok i 1999 over Hydros operasjonelle forsyningsaktiviteter på basen og har vært den eksklusive baseoperatøren frem til januar 2015 da operatørkontrakten ble tildelt Norsea Gruppen (v/CCB).

Etter tildeling av basekontrakten på Mongstad var CCB en naturlig kjøper, både med tanke på å finne en omforent løsning for å ivareta MB sin kompetanse og erfaring fra basen, men også for å håndtere en optimal ressursutnyttelse i en baseindustri preget av strategiske endringer.

 

Les mer...

Fakta

  • Oppdragsgiver: Wimoh Invest AS
  • Oppdrag: Salgsmandat
  • Bransje: Forsyningsbase til olje- og gassindustrien
  • Antall ansatte: 260

Finansiell historikk

Omsetning (NOK mill.)
  • 402
  • 361
  • 383

Mongstadbase AS er baseoperatøren på Mongstadbase, norges største stand-alone forsyningsbase til den norske kontinentalsokkelen