Saga kommenterer

OCS HR har en sterk nisjeposisjon innen komplekse HR løsninger for maritim sektor og offshore industrien. På tross av et utfordrende marked med vedvarende lav oljepris klarte selskapet å opprettholde veksten og nå omsetnings-  og resultat mål gjennom salgsprosessen. En positiv utvikling av virksomheten i kombinasjon med en vellykket salgsprosess resulterte i en særdeles god pris og gode betingelser for våre oppdragsgivere.

Erik K. Treiborg, Partner
Saga Corporate Finance

Saga Corporate Finance bistår eierne av Onsoft Computer Systems i salget av datterselskapet OCS HR til Riverside

Onsoft Computer Systems ble opprinnelig etablert i 1983 som følge av fisjonen av EDB-avdelingen i Odfjell Drilling, men ble registrert som selskap midt på 90-tallet etter å ha blitt overtatt av dagens hovedaksjonær.

I dag er selskapet en ledende leverandør av programvare for håndtering av komplekse HR prosesser i maritim sektor og offshore industrien, og har over 150 kunder med virksomhet i 40 land verden over. Selskapets programvare er installert på over 2.300 ulike skip og fartøy.

Riverside sitt oppkjøp av OCS HR er et tilskudd til dets investering i Mintra Trainingportal AS, som er en ledende leverandør av e-læringskurs og kompetansetjenester til bl.a. maritim sektor og offshore industrien.

Klikk her for pressemelding

 

 

Les mer...

Fakta

  • Oppdragsgiver: Onsoft Computer Systems
  • Oppdrag: Salgsmandat
  • Bransje: IT / Programvare
  • Antall ansatte: 40

Finansiell historikk

Omsetning (NOK mill.)
  • 38.6
  • 45.2
  • 56.1

OCS HR er en ledende leverandør av komplekse HR løsninger til maritim sektor og offshore industrien