Saga kommenterer

Det har vært både spennende og givende å jobbe med Personalhuset. Ledelsen gjorde et solid inntrykk i møter med kjøpere og var en betydelig ressurs i prosessen. Selskapets særdeles kompetente ledelse kombinert med en sterk og innarbeidet bedriftskultur er drivkraften bak et av de mest vellykkede bemanninsselskapene i Norden. Med et slikt utgangspunkt var det tilfredsstillende å få på plass en løsning som både har et godt strategisk rasjonale men også et nytt eierskap som vil tilføre et dedikert fokus og ressurser til å utvikle selskapet videre.

Erik K. Treiborg, Partner
Saga Corporate Finance

Personalhuset Staffing Group, en ledende aktør innen det norske bemanningsmarkedet, selges til Adolfsen Gruppen. Saga Corporate Finance bistår eieren ISS Facility Services i transaksjonen.

Personalhuset er et nordisk bemannings- og rekrutteringsselskap med 30 lokasjoner i regionen. Majoriteten av selskapets virksomhet er pr i dag i Norge, hvor selskapet er en en ledende aktør og det selskapet med størst vekst i det norske markedet. Personalhuset har ca 3.300 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og hadde en samlet omsetning i 2013 på NOK 839 mill.

Adolfsen Gruppen er et privateid konsern med virksomhet innen en rekke bransjer, herunder også nordiske bemanningstjenester. Med Adolfsen Gruppen som eiere vil Personalhuset få et langsiktig og industrielt eierskap som passer godt med selskapets virksomhet, og som vil bidra positivt til selskapets videre utvikling.

Det bakenforliggende rasjonale for oppkjøpet fra Adolfsen Gruppen sin side var deres eierskap i Agito, et selskap som tilbyr bemanningstjenester til helse- og omsorgsektoren i Norden. Agito vil etter planen bli fusjonert inn i Personalhuset som vil virke som Adolfsen Gruppens plattform innen bemanningstjenester i Norden.

Klikk her for pressemelding

Les mer...

Fakta

  • Oppdragsgiver: ISS Facility Services
  • Oppdrag: Salgsmandat
  • Bransje: Bemanning & Rekruttering
  • Antall ansatte: 3 300

Finansiell historikk

Omsetning (NOK mill.)
  • 707
  • 746
  • 839

Personalhuset Staffing Group er en ledende leverandør av bemanningsløsninger og tjenester innen search & selection, personalutleie og consulting & outplacement i Norge og Norden