Saga kommenterer

Det har vært inspirerende å få jobbe med eierne av Trysilhusgruppen. De har alle en brennende interesse og engasjement for selskapet, og det har vært motiverende å få anledning til å finne en solid partner i Awilhelmsen for videreutvikling av selskapet.

Anders Nordby, Associate

Saga Corporate Finance bistår eierne av Trysilhusgruppen ved salg av minoritetspost til Awilhelmsen Capital Holdings

Trysilhusgruppen (Trysilhus) ble etablert i 1993 og er i dag en ledende boligutvikler i det sentrale østlandsområdet i Norge. Selskapet har gjennom mange års erfaring utarbeidet et standardisert konsept for utvikling av flermannsboliger (rekkehus), og har siden 2014 tatt konseptet videre til og også omfavne blokkleiligheter, eneboliger og eneboliger i kjede. Trysilhus kjenntegnes ved kort byggetid, gunstige priser og effektive prosesser. Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen og har ca 160 ansatte i organisasjonen.

Les mer...

Fakta

  • Oppdragsgiver: Trysilhusgruppen AS
  • Oppdrag: Salgsmandat
  • Bransje: Boligutvikling
  • Antall ansatte: 160

Finansiell historikk

Omsetning (NOK mill.)
  • 386
  • 484
  • 427
  • 628
  • 753

Trysilhusgruppen er en av Norges største boligutviklere, og har siden oppstarten i 1993 levert mer enn 2500 boliger til kunder i det sentrale Østlandet