W.Giertsen kjøper Friele Foods. Friele Foods distribuerer kjente norske og utenlandske merkevarer innen en rekke produktkategorier til det norske dagligvaremarkedet. 

Saga Corporate Finance bistår eierne av Friele Foods i transaksjonen.