Private Equity selskapet Riverside har inngått avtale med Onsoft Computer Systems om kjøp av datterselskapet OCS HR. Oppkjøpet av OCS HR skjer i forbindelse med deres tidligere oppkjøp av selskapet Mintra Trainingportal AS, og skal bidra til et styrket service tilbud for begge selskaper inn mot kunder i maritim sektor og offshore industrien. Saga Corporate Finance bistår eierne av Onsoft Computer Systems i transaksjonen.

OCS HR er en ledende leverandør av komplekse HR løsninger til maritim sektor og offshore industrien, og tilbyr en av de mest omfattende løsningene tilgjengelig i markedet i dag. Programvaren tillater kunder å effektivt automatisere komplekse HR prosesser som lønnskjøring i ulike skattejurisdiksjoner, kompetanse styring og kursing/terning, styring og planlegging av mannskapsrotasjoner m.m. Kombinasjonen av OCS HR og Mintra vil være godt posisjonert til å effektivt betjene to høyst regulerte og komplekse industrier.

Klikk her for ytterligere informasjon eller kontakt:

Erik K. Treiborg
Partner
M: (47) 9185 8586
E: et@sagacorporate.no