Adolfsen Gruppen har inngått avtale med ISS Facility Services om kjøp av aksjemajoriteten i Hero Norge AS. Saga Corporate Finance bistår ISS Facility Services i transaksjonen.

Hero er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Selskapet er en av de største organisasjonene i Norge innenfor dette fagfeltet. Hero etablerte dets første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet. Som eneste virksomhet i Norge tilbyr Hero tjenester helt fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse. Foruten drift av ulike typer asylmottak og barnehager, leverer Hero tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte flyktninger.

Klikk her for ytterligere informasjon eller kontakt:

Erik K. Treiborg
Partner
M: (47) 9185 8586
E: et@sagacorporate.no