Bjørn Sigurd Johansen tiltrer stillingen som Senior Advisor 18. april 2016.